Lägsta temperatur hemma för att slippa problem med fukt och hälsa

30 december 2022

Boverket intervjuades nyligen av Sveriges Radios Eko-nyheter och de rekommenderade att inte sänka inomhustemperaturen under 15° C.

Lyssna till inslaget här:

När temperaturerna ute börjar sjunka kan det vara lockande att skruva ner termostaten för att spara energi och pengar på uppvärmningskostnaderna. Även om det är viktigt att vara uppmärksam på energieffektivitet, är det också viktigt att överväga de potentiella riskerna med att sänka inomhustemperaturen för mycket.

Hälsoproblem förknippade med för kall inomhustemperatur

En potentiell fara med att hålla inomhustemperaturen under 15°C är att det kan öka risken för hypotermi, särskilt för äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar. Hypotermi uppstår när kroppens kärntemperatur sjunker under 35°C, och det kan vara livshotande om det inte behandlas omgående. Symtom på hypotermi inkluderar frossa, trötthet och förvirring, och det kan orsakas av långvarig exponering för kalla temperaturer eller otillräckliga kläder.

Sänkning av inomhustemperaturen kan också öka risken för andningsbesvär, eftersom kall luft kan irritera luftvägarna och förvärra tillstånd som astma eller allergier. Dessutom kan kalla inomhustemperaturer leda till torr luft, vilket kan leda till torr hud, statisk elektricitet och andra problem.

Det är viktigt att hitta en balans mellan energieffektivitet och komfort, och att säkerställa att inomhustemperaturen hålls på en säker och behaglig nivå. Om du är orolig för de potentiella riskerna med att sänka inomhustemperaturen, överväg att använda en programmerbar termostat för att reglera temperaturen och minska risken för överkylning. Se dessutom till att klä dig rätt för temperaturen, använd filtar och lager för att hålla dig varm och överväg att använda en luftfuktare för att tillföra fukt till luften. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du hålla dig varm och frisk under de kallare månaderna.

Mögel kan uppstå vid för kalla temperaturer
Mögelangrepp

Samband mellan kall inomhustemperatur och mögel

Mögel är en typ av svamp som växer i fuktiga eller fuktiga miljöer. Det kan förekomma på olika ytor, inklusive väggar, tak och golv, och kännetecknas ofta av unken lukt och synliga utväxter. Även om mögel ofta förknippas med varma, fuktiga förhållanden, kan det också växa när inomhustemperaturen är för låg.

Det finns flera anledningar till att mögel kan uppstå när inomhustemperaturen är för låg:

Kondensation: När temperaturen inuti en byggnad är lägre än daggpunkten (temperaturen vid vilken luft blir mättad med fukt), kan fukt kondensera på ytor och ge grogrund för mögel. Detta är särskilt vanligt i dåligt ventilerade eller isolerade byggnader.

Läckor: Om en byggnad har läckor eller fukt kan mögel växa oavsett temperatur. Vattenskador från läckor kan skapa idealiska förutsättningar för mögeltillväxt, även om temperaturen är låg.

Hög luftfuktighet: Även om temperaturen är låg kan hög luftfuktighet skapa grogrund för mögel. Luftfuktighetsnivåer över 60 % kan uppmuntra mögeltillväxt, och om temperaturen är låg kan fuktigheten inte försvinna lika snabbt, vilket gör att mögel kan frodas.

Brist på solljus: Solljus är ett naturligt desinfektionsmedel och kan hjälpa till att förhindra mögeltillväxt. Om ett rum eller en byggnad saknar naturligt ljus, kan mögel vara mer benägna att växa, även om temperaturen är låg.

För att förhindra mögeltillväxt när inomhustemperaturen är för låg är det viktigt att upprätthålla god ventilation, åtgärda eventuella läckor eller vattenskador omgående och hålla luftfuktigheten under 60 %. Det är också en bra idé att regelbundet inspektera byggnaden för tecken på mögel och åtgärda eventuella problem så snart de upptäcks.

Sammanfattningsvis kan mögel uppstå när inomhustemperaturen är för låg på grund av kondens, läckor, hög luftfuktighet och brist på solljus. För att förhindra mögeltillväxt är det viktigt att upprätthålla god ventilation, åtgärda eventuella läckor eller vattenskador snabbt och hålla låga luftfuktighetsnivåer.

Läs mer om att ta bort mögel

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu