När och hur du ska göra en radonmätning för att få ett säkert resultat

25 maj 2023

Att genomföra regelbundna radonmätningar är viktigt för att skydda hälsan i ditt hem. I denna artikel kommer vi att ta upp när det är lämpligt att göra en radonmätning och under vilken tid på året för att få ett säkert resultat. Vi kommer också att ge information om hur du beställer mätdosor och genomför en radonmätning.

När ska jag göra en radonmätning?

Det finns flera situationer då det rekommenderas att genomföra en radonmätning:

  1. Köp av ett hus: Om du planerar att köpa ett hus är det viktigt att känna till radonhalten innan du tar beslutet. En radonmätning ger dig viktig information om radonhalten i huset och hjälper dig att fatta en informerad köpbeslut.
  2. Ombyggnad eller tillbyggnad: När du gör ombyggnader eller tillbyggnader i ditt hus kan det påverka ventilationssystemet och därmed radonhalten. En radonmätning innan och efter byggnadsåtgärderna kan ge dig en uppfattning om eventuella förändringar i radonhalten.
  3. Förändringar i ventilation eller uppvärmningssystem: Om du gör ändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet i ditt hus kan det påverka radonhalten. Det är viktigt att genomföra en radonmätning efter sådana förändringar för att säkerställa att radonhalten är inom säkra gränser.
  4. Byggnation av ett nytt hus: Vid byggandet av ett nytt hus är det bäst att mäta radonhalten innan du flyttar in. Detta ger dig möjlighet att vidta eventuella åtgärder för att minska radonhalten innan du och din familj flyttar in i det nya hemmet.
  5. Mer än 10 år sedan senaste mätningen: Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen i ditt hem, rekommenderas det att genomföra en ny mätning. Radonhalten kan variera över tid, så regelbundna mätningar är viktiga för att säkerställa en radonfri inomhusmiljö.

Hur gör jag en radonmätning?

För att göra en radonmätning kan du beställa mätdosor från ackrediterade företag som utför radonmätningar. Dessa dosor skickas till dig med instruktioner om hur de ska placeras och användas i ditt hem.

Mätningar i villor och radhus bör utföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från oktober till och med april. Detta beror på att vintermånaderna vanligtvis har stängda fönster och mindre ventilation, vilket ger en mer representativ bild av radonhalten.

Den rekommenderade mätperioden är minst två till tre månader för att få ett säkert resultat. Under denna tid kan dosorna registrera radonhalten kontinuerligt och ge en mer pålitlig indikation på den genomsnittliga radonhalten i ditt hem.

Om du har bråttom och inte har möjlighet att vänta i flera månader, kan du välja en kortare mätning som sträcker sig från 2 till 10 dagar. Det är dock viktigt att komma ihåg att en kortare mätning endast ger ett ungefärligt värde och kan inte användas för att ansöka om radonbidrag eller för att få en exakt uppfattning om radonhalten.

Under mätperioden är det viktigt att inte flytta eller störa mätdosorna. Placera dem enligt instruktionerna och undvik att öppna fönster eller ventilera mer än vanligt. Detta hjälper till att få en mer noggrann avläsning av radonhalten i din bostad.

Efter avslutad mätning skickar du tillbaka dosorna till det företag du beställde dem från för analys. De kommer att analysera dosorna och ge dig en rapport som visar den genomsnittliga radonhalten under mätperioden.

Vill du ha mer information om radonsanering i Stockholm läs här.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu