Verksamhetspolicy

28 april 2023

Vi på UAMS AB erbjuder konsultation inom material, luft, trädgård och bygg, samt utför provtagningar, mögelsökning med hund i inomhusmiljö, sanering och inventering av asbest/PCB-haltigt material, sanering av mögel och skadat material, samt utförande av radonmätningar och dess följdåtgärder.

Vi har specialiserat oss på att kunna ge våra kunder den totala lösningen på fukt- och mögelskador från upptäckt till åtgärd. Genom tidiga utredningar och orsaksanalyser i våra uppdrag kan vi identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga och upprätta en åtgärdsplan.

Vi värdesätter personligt engagemang med våra kunder och samarbetspartners för att kunna leva upp till våra åtaganden genom hela kundprocessen.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor för att minimera hälso- och miljörisker i all vår verksamhet. Vi är medvetna om att kemikalier, drivmedel och avfall är våra mest betydande miljöaspekter, och vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön.

Vi följer gällande miljölagstiftning och författningskrav som berör vår verksamhet. Vi är diskreta och seriösa i vårt arbete för att tillfredsställa våra kunders och intressenters specifika krav, behov och förväntningar.

Vi har som mål att bli ett klimatneutralt företag och arbetar ständigt för att minska vår klimatpåverkan.

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu